הצגת ילדי חב"ד הודו

ילדי חב''ד הודו בהצגה שתוכנה, כיצד ניצלה בתו של ר' עקיבא בליל חופתה בזכות הצדקה.