הרבי שולל את מפת הדרכים

הרבי שולל מסירת שטחים מארץ ישראל לערבים מכל וכל. ארץ ישראל שייכת לעם עולם מא-ל עולם, וצריך להמשיך לישב אותה מתוך שמחה ומתוך שלום.