מסע של אמונה בבית חב"ד פושקר

בבית חב"ד פושקר מקרבים את הנוער היהודי לצור מחצבתם בדרכי נועם ודרכי שלום באהבת ישראל אמיתית. והנערים המטיילים שחיפשו נופש ומרגוע בחייהם הגיעו דוקא בהודו למציאת שלווה בקניית ערכים רוחניים יהודיים.