הרבי מעיר על טעות במודל בית המקדש

הרב לבנוני הראה לרבי מודל של בית המקדש והרבי העיר לו שהכבש של המזבח צריך להיות גדול יותר. לאחר פגישה עם הרבי בדק שוב הרב לבנוני את גודל כבש המזבח ומצא שטעה בשלושה סנטימטרים.