שלום במזרח התיכון???

הרבי אמר שאסור לשאת ולתת עם הערבים, ולתת להם חלקים מארץ ישראל בשביל שלום, כי לא רק שאין זה מביא שלום אלא מחריף את המצב. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי תורה ועל פי חוק. נקודה.