שמח בשכונת המלך בתשרי

מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד על אחת כמה וכמה בשמחת בית השואבה בחג הסוכות במיוחד בבית חיינו. חסידי חב''ד החיים גאולה רוקדים ללא לאות. השמחה נותנת כח לא רק להיות ערים כל הלילה, אלא לעבודת ה' כל השנה.