ילדים מבקשים משיח אצל הרבי

הרבי מתייחס לכל אדם אף מי שאינו יהודי, אך יחס מיוחד יש לו לילדים.