הניגון עוצו עצה ותופר

המילים: "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום" שבסיום "עלינו לשבח" יש בהם עצמה גדולה ביותר להשבית אויב ומתנקם ובמיוחד כששרים את זה בניגון מיוחד אצל הרבי ועם הרבי.