באתי לגני – יו"ד שבט ה'תשל"ה

תקציר הביאור לפרק השנתי ממאמר באתי לגני יו"ד שבט תשל"ה מפי קודשו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו.