שמחת בית השואבה ב770 – ליל הושענא רבה תשע"ה

בשמחת בית השואבה בבית חיינו 770 השנה ה'תשע"ה היתה שמחה גדולה, שמחה פורצת גדר, מתוך תחושה שקרובים מאד לגאולה.