התקרבותו של הרב דורון אורן לחב"ד

הרב דורון אורן מנהל "מרכז גאולה ומשיח" בירושלים היה קצין צה"ל ברצועת עזה באנטיפדה, וחווה ניסי הצלה גדולים. בטיול של שנה וחצי לדרום אמריקה הגיע למסקנה שעם ישראל הוא העם הנבחר, כך החל דרכו בשמירת תורה ומצוות עדי שהגיע לחב"ד.