ריקודים בפורים בירושלים

"מרכז משיח וגאולה" בריקודים סוערים במידרחוב בן יהודה בירושלים בליל פרים ה'תשע"ה.