מנגינת הזרזירים

בסרטון זה רואים את הזרזירים עפים ומרחפים כאילו על פי איזה מנצח מקהלה שמכוון את צעדיהם וריקודיהם. נפלא!