הרבי על חשיבות יום הולדת

הרבי מדבר על חשיבות יום הולדת בו מזלו של האדם גובר, והוא מבורך! ביום זה יש לבעל יום ההולדת יכולת לברך ולקבל החלטות טובות ומשמים יתנו לו כוחות עמוד בהחלטותיו.