הרבי על שנת הקהל

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר שבשנת הקהל יש להרעיש בכל מקום אליו הולכים על עניין הקהל. שכל העם האנשים והנשים והטף יעשו כינוסים של תורה.