המצוקה האמיתית של ערביי ישראל

ערבים בכלל וערביי ישראל בפרט בודאי מעוניינים להתקדם בענייני חינוך כלכלה וכד' ולא לחיות במלחמות לא להם. הבעיה היא המנהיגים שלהם.

המצוקה האמיתית של ערביי ישראל וידאו