דרשן מוסלמי בירדן דורש צדק

דרשן מוסלמי בירדן פונה לערביי ישראל ומטיף להם מוסר על יחסם ליהודים ואומר להם: "אללה לא יסלח לכם".

דרשן מוסלמי בירדן דורש צדק וידאו