חיילים בשירת אני מאמין בהדלקת החנוכיה

חיילים בבסיס האימונים של חטיבת הנח"ל הדליקו נרות ושרו "אני מאמין".

חיילים בשירת אני מאמין בהדלקת החנוכיה וידאו