גד אלבז שר אנא בכח

גד אלבז שר אנא בכח בקיסריה. השיר לקוח מסידור התפילה: אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה...