ילדי דור הגאולה

ילדי דור הגאולה מקושרים לרבי ומחוברים לגאולה, ובקרוב ממש יזכו לה יחד עם כל בית ישראל.

ילדי דור הגאולה וידאו