הכנת מצות לפסח מזמן הקצירה

לפניכם סרטון הממחיש את הכנת המצות לפסח מזמן הקצירה עד לסיום אפייתם. ברקע הניגון: "והיא שעמדה לאבותינו".

הכנת מצות לפסח מזמן הקצירה וידאו