קליפ מעמד "הקהל" תשע"ו תלמוד תורה חברון מקהלת "פרחי ברקאי"

מקהלת "פרחי ברקאי" שרה על מעמד "הקהל", להזכירנו ששנת ה'תשע"ו היא השנה שאחרי שנת שמיטה, בה אמורים עם ישראל אנשים נשים וטף לבוא לבית המקדש בחג הסוכות ולשמוע פרשיות מספר דברים מפי המלך.