ניצול שואה בן 112

ישראל קרישטל בן 112 ששרד את אושויץ וגר בחיפה והקים משפחה נפלאה נרשם בספר השיאים של גינס כאיש המבוגר ביותר בעולם.

ניצול שואה בן 112 וידאו