חייל בצבאות ה' בדבר תורה לכבוד פורים

חג פורים הוא חג גדול ובמיוחד לילדים שמתחפשים ושולחים מנות. בסרטון שלפניכם ילד חייל בצבאות ה' נותן דבר תורה לפורים ומדגיש שנס פורים הוא נס נסתר.

חייל בצבאות ה' בדבר תורה לכבוד פורים וידאו