שמחת בית השואבה תשע"ו בבית חיינו 770

שמחת בית השואבה בבית חיינו 770. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. החסידים מתלהבים כאשר הם שרים ומנגנים את ניגון הצמח צדק. שמחה בטהרתה -שמחה פורצת גדר.