ניצל ממוות בשואה בזכות התפילין

מצות תפילין שקולה כנגד כל מצוות התורה, ויש לה כוח להרתיע את אויבי ישראל. לפניכם סיפור מדהים המוכיח כיצד מצוות הנחת תפילין הצילה יהודי ממות בשואה.