ברכת כהנים בכותל בפסח תשע"ו

ברכת כהנים כוללת את כל הברכות: יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ברכת כהנים המונית בכותל המערבי בחג הפסח היא בודאי חויה גדולה.

ברכת כהנים בכותל בפסח תשע"ו וידאו