לומדים לקרוא – האות שי"ן

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות שי"ן בכל התנועות