קטעים מיוחדים עם הרבי בכוס של ברכה

זכות גדולה היא לקבל מן הרבי כוס של ברכה, בסרטון קטעים מיוחדים בהם מחלק הרבי כוס של ברכה כשהחסידים שרים ושמחים.