מה הם הקריטריונים לקבל תעודת בגרות?

אזרחים טובים אינם מטילים את כל האחריות על מנהיגיהם אלא נוטלים חלק פעיל בהנהגה.