שלוש עשרה מידות

תפילה של ציבור יהודי נענית ובמיוחד שלוש עשרה מידות הרחמים. בסרטון זה נשמעת תפילת שלוש עשרה מידות בנוסח יהודי תימן. אי אפשר שלא להתרגש משמיעה של תפילה זו הנאמרת מעומקא דליבא.