חב"ד - אור אין סוף זהו האתר שלכם ללמוד יהדות וַחֲסִידוּת בשפע של מאמרים מעמיקים וסיפורים מרתקים המלווים בהרצאות סרטונים וניגונים בנושאי פרשת השבוע, זוּגִיּוּת, סוגיות בתנ"ך ועוד באור הַחֲסִידוּת והקבלה. גִּלְשׁוּ ותהנו!

עץ
עכשיו בעומדנו בפתחה של הגאולה האמיתית והשלימה, ראוי לעמוד על ההבדל בין הנבואה היום לנבואה שתהיה לעתיד לבוא שאז יתקיים בנו "ועמך כולם נביאים". בימינו כאשר כולנו עומדים הכן לחידושים גדולים ומסעירים בעולם, חידושים שלא בערך למה שהיה ביציאת מצרים ולא בגאולת מדי ופרס וכו'. כשכולנו מצפים לחידוש במעשה בראשית ולראיית שמים חדשים וארץ חדשה, לגילוי פנימיות עתיק – גילוי עצמות ה' יתברך כאן בעולם הזה, יודעים אנו בביטחון גמור שבקרוב ממש, נוכל כולנו לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו כאן בעולם הזה שיהיה דירה לה' יתברך.