מה עלינו לעשות כדי לזרז את ביאת המשיח?

הרבי מסביר שנותר רק דבר אחד בעבודת השליחות והוא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, שאז משיח יוכל לקיים את שליחותו ולהוציא את כל ישראל מן הגלות (דבר מלכות פרשת חיי שרה סעיף יג).