בימינו אלה ישנה לא רק המציאות של משיח אלא גם ההתגלות של משיח

בימינו אלה נתבטלו כל המניעות והעיכובים, וכיון שכן, ישנה לא רק המציאות של משיח אלא גם ההתגלות של משיח. ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש (הרבי בשיחת ש"פ וירא ה'תשנ"ב)