הוראת הרבי נראתה מוזרה

יום שלישי י״ג אב ה׳תשע״ח
כשנכנסו הסטודנטים ליחידות אצל הרבי בתוך שאר אלפי האורחים, רבים מהם ביקשו ברכה לעבור ללמוד בישיבה, ואילו הרבי, לתדהמתם, הורה להם להמשיך את לימודיהם באוניברסיטה!
מאת הרב רפאל חרותי
זוגיות (3)

לא הייתה זו ההפתעה האחרונה שנכונה לצעירים מצרפת באותו תשרי. כשנכנסו ליחידות בתוך שאר אלפי האורחים בקשו רבים מהם ברכה לעבור ללמוד בישיבה ואילו הרבי, לתדהמתם, הורה להם להמשיך את לימודיהם באוניברסיטה!

האמת היא שעבור הרב אזימוב, שליח הרבי, לא הייתה זו הפתעה. כבר בשנת תש"ל אמר לו הרבי שעליו לקרב יהודים באופן כזה שהמקורבים עצמם יוכלו להיות שליחים כלומר לעורר בהם את הכוח להשפיע על אחרים.

כל סטודנט או מדען שנמצא באוניברסיטה והתקרב ליהדות נהפך תוך זמן קצר למשפיע המארגן באוניברסיטה שיעור בו מלמד הוא עצמו יהדות וחסידות, ולחייל של הרבי, המניח תפילין בקפיטריה לסטודנטים שלרובם זו הנחה ראשונה בחייהם. בתוך שנים מועטות התחילו להתקיים עשרות שיעורים יומיים קבועים הנמסרים ע"י המקורבים בעצמם וכך אחד קרב  חבר וכל חבר קרב עוד חבר ועד שבשנים האחרונות רחובות צרפת התרגלו כבר לאלפי היהודים עם הכיפות זקנים וציציות שפעם הסתכלו עליהם כאילו הגיעו מהירח…

ההוראה של הרבי להישאר באוניברסיטה שברה את הקרח אצל רבים מיהודי צרפת. הם ראו שגם אם אתה מדען דגול אין העיסוק האקדמי מפריע לך להיות יהודי חרדי ירא שמים מה שהיה כה מופרך קודם בצרפת.

הפעילים – העושים  בהתנדבות מלאה לאחר שעות העבודה שלהם כרופאים, פרופסורים, עורכי דין מהנדסים מדענים וכו' – גדלו בבתים מתבוללים בצרפת.    הם הגיעו בהיותם סטודנטים או תלמידי תיכון לשיעורים שלימדו הרב ואשתו ותוך זמן קצר הפכו ליהודים יראי שמים הנזהרים בקלה כחמורה.

ואמנם המהפך שחולל הרבי בצרפת אין לו אח ורע.

צרפת הפכה למקום שמפיץ תורה בכלל והפצת מעיינות החסידות במיוחד (כנרמז באותיות המילה "צרפת" = "פרצת" מילה המזכירה את משיח "פרצת עליך פרץ" – שמשיח הוא מצאצאיו של פרץ בנו של י-הודה ובגימטרי'  צרפת = 770!), על ידי שליחיו של הרבי ועל ידי הישיבה שהוקמה בעיר ברנואה שהיא ישיבת חב"ד לכל דבר. בכללות פעלו שם בירור וזיכוך על ידי שנצלו את מנהגי המקום כדי להוסיף בעבודת ה', בהפצת יהדות וחסידות ובהפצת שבע מצוות בני נח כפי שרואים במוחש את ההצלחה הגדולה והמרובה בכל הפעולות של הפצת התורה היהדות ושבע מצוות בני נח בצרפת.

מצבה של צרפת היום מעיד על מצב העולם כולו המוכן לגאולה לאחר ששליחיו של הרבי הגיעו לכל מקום בעולם! ככל שמתקרבים לגאולה שאז תהיה שלימות הברור והתיקון של כל העולם הצליח הרבי מלך המשיח לפעול גם את התיקון והברור של מדינת צרפת שהייתה תוקף הקליפה, וכשמצליחים להרים את התחתון ביותר מתרומם גם הבניין (העולם) כולו!

פרסום תגובה חדשה

test email