מדוע הזכיר הרבי את כלכותה?

הקראת כתבה
יום ראשון ד׳ אדר ה׳תשע״ח
הרבי החל למנות את המקומות שמשתתפים בלווין ובהם, לא יאומן, הוא הזכיר את… כלכותה! מקום בו הייתי, וכאילו דיבר אתי ישירות.
מאת הרב רפאל חרותי
משיח וגאולה (3)

ביום הראשון של חנוכה תשנ"ב התקיים מעמד "פרסומי ניסא" עולמי. היה זה שידור חי שבו באמצעות לוויין התאחדו רבבות מבני ישראל במקומות שונים בעולם בהדלקת נר חנוכה. בארץ היה זה בירושלים עיר הקודש ליד הכותל המערבי. בעולם – במוסקבה, בפריז, במלבורן ביפן ובהונג קונג. לאחר ההדלקה בכל המקומות כאשר ההדלקה בכל מקום נראית על המסכים שבכל המקומות הנ"ל, השמיע הרבי שיחת קודש ובין הדברים אמר כך:

"בנוגע לכל התגליות המדעיות שנתחדשו ומתגלות בשנים האחרונות, שתכליתם ומטרתם להוסיף בכבודו של הקב"ה — שמנצלים את הלוויין לכבודו של ה' – שעל ידו רואים את פעולת הדלקת נר חנוכה (שנעשית במקום אחד) במקומות שונים ברחבי העולם באותו רגע ממש, ולא עוד אלא שכל הרוצה יכול להפעיל מכשיר שעל ידו יראה גם הוא את הדלקת נר חנוכה".

הרבי האריך לבאר כיצד רואים בזה את כוחו של כל יהודי יחיד, ואפילו ילד קטן, שגם כשעושה הוא פעולה שנראית לו קטנה, יכול הוא להאיר בכל העולם. כן רואים בזה את אחדות ישראל שבכל קצווי תבל הם עם אחד. וזה גם מוסיף בפרסומי הנס אפילו לאומות העולם. ומזה לומדים עד כמה יכול יהודי שנמצא בקצה העולם להשפיע בכל העולם כולו ולהתחבר גם עם מי שנמצא בקצה העולם. "כפי שרואים במוחש עתה שממקום זה (בניו יורק) רואים ומדברים  באמצעות הלוויין עם יהודים שנמצאים במקומות שונים ברחבי העולם (בארץ ישראל, במוסקבה, בפריז, ביפן בהודו – כלכותה, באוסטרליה וכיו"ב) אודות ענייני יהדות, תורה ומצוותיה ומעוררים להוסיף ב'נר מצווה ותורה אור' — ולא עוד אלא שיכולים לתת בפועל עזר וסיוע ברגע כמימרא — כחידוש בשנים האחרונות שבאמצעות הלוויין מעבירים סכום כסף לבנק (או לחנות) עבור פלוני כך שמיד מגיע העזר והסיוע מקצה העולם ועד קצהו. זוהי גם אחת המטרות העיקריות של הלוויין – כדי שעל ידו יתווסף באחדות האנושית כולה, לעזור ולסייע אחד לשני גם כשנמצאים בריחוק מקום זה מזה, הן בנוגע לעזר וסיוע גשמי והן בנוגע לעזר וסיוע רוחני, להוסיף יותר בענייני צדק ויושר, שלום ואחדות בכל העולם."

איש לא הבין מדוע הזכיר הרבי  את העיר כלכותה שבהודו, בשעה שבכל הודו לא היה שום שידור לוויני וכך חלפו עברו תשע שנים והחידה לא נפתרה.

בקיץ תשס"א יצאו שני בחורים מ-770 לשליחות בהודו ובין היתר הגיעו גם לכלכותה. נשיא הקהילה היהודית הקטנה שמח מאוד לקראתם ושח להם בהתרגשות רבה שברצונו לספר להם חוויה נפלאה שעבר עם הרבי.

"בשנת תשנ"ב הייתי כאן בכלכותה בחג החנוכה. היו אז מעט מאוד יהודים פה, וגם עם יהודים אלו לא היה לי קשר גלוי. בליל חנוכה ישבתי בבית מלון מקומי והרגשתי בודד ועצוב – יהודי אחד בודד בלב מקום נידח. בכל העולם מדליקים יהודים את הנר הראשון ואני פה לבד במקום הנידח הזה… וגם אם אדליק פה נר חנוכה, חשבתי, הרי כאן זה לא אומר כלום לאף אחד…

כבר אמרתי בליבי לוותר על ההדלקה אך לבסוף התגברתי והדלקתי אלא שבמוחי הוסיפו להתרוצץ מחשבות מה זה כבר משנה החנוכייה הקטנה שהדלקתי במקום כה מנותק מהעולם? האם זה שווה בכלל והאם זה פועל משהו?

התיישבתי מול הטלוויזיה והתחלתי לעבור בין הערוצים. באחד הערוצים נתקלתי לפתע בדמותו הקדושה של הרבי עומד ונואם בבית מדרשו, כשלצדו דולקת מנורת חנוכה ענקית.  המראה גרם לי להתרגשות רבה והקשבתי בריכוז לדברי הרבי. ומה שומעות אוזניי? הרבי מסביר כי מהשידור הלוויני עכשיו ניתן ללמוד כיצד כל פעולה פשוטה של יהודי, כהדלקת נר חנוכה, ואפילו בקצה העולם, משפיעה על כל העולם כולו. כפי שרואים במוחש שאנו עכשיו נמצאים ב770 ורואים ומדברים עם יהודים בכל קצווי תבל.

וכאן  החל הרבי למנות את המקומות שמשתתפים בלווין וביניהם, לא יאומן, הוא הזכיר את …כלכותה!

כלומר עומד לו יהודי צדיק בברוקלין ומדבר לפני אלפי אנשים בכל מיני פינות בעולם ובו ברגע אכפת לו והוא מכוון את דבריו גם ובמיוחד ליהודי היושב בכלכותה ותוהה אם יש בכלל משמעות לנר החנוכה שהדליק."

 

משיחת שבת משפטים תשנ"ב אפשר להבין שכל מה שקורה בעולם הוא תוצאה מפעולותיו של נשיא הדור – משיח צדקנו שהביאו את כל המהפכות החיוביות בעולם, את נפילת כל המשטרים העריצים והתקדמות העולם כולו לסיום עידן המלחמות, לעולם טוב יותר של צדק, יושר, שלום, חרות ושוויון. ויש להוסיף שהוא הדין בקשר לכל התגליות וההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות שמתגלות בעולם בקצב מסחרר, כאשר דברים שאתמול היו חידושים מדהימים הופכים בין לילה למיושנים והאפשרויות לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם כל נקודה בעולם עד לאחדות האנושות כולה גוברת מרגע לרגע – מדוע קורים שינויים אלו דווקא בדורנו ובמיוחד בשנים האחרונות? זה קורה לא כפי שיש החושבים שזה נובע מהתרבות והקדמה של העולם המערבי מצד עצמו, בגלל המאמץ של המדענים והחוקרים למיניהם, שהרי גם בדורות קודמים הושקעו מאמצים רבים מאוד במדע ומעולם לא היה כזה קצב מסחרר של תגליות והתקדמות – אלא כל זה אינו אלא תוצאה מפעולותיו של נשיא הדור, הרבי, שמתקן ומכין את העולם כולו לגאולה ומכריז שכבר הגיע זמן הגאולה.

ראוי לציין שהאינטרנט ה"ג'י פי אס" וה"ווייז" הן המצאות צבאיות אמריקאיות שמשמשות לצרכי שלום, דהיינו עוד תופעה של "וכתתו חרבותם לאתים" והמשך של השיחה הנ"ל מפרשת משפטים "ושפט בין גויים וכתתו כו'…"

ולכן מוטלת עלינו החובה והזכות להביא את העולם כולו להכרה מי באמת עומד מאחורי כל המתרחש ומושך בחוטי ההיסטוריה.

הרבי אינו מסתפק בפעולות עולמיות כלליות אלא פועל גם פעולות פרטיות שכן הוא המושך בחוטים של כל המתרחש לכלל ולפרט.

ודוגמא מוחשית לזאת היא הסיפור הנ"ל כיצד פעל הרבי שאותו יהודי יפעיל "מכשיר" וישמע את הרבי מדבר על הכוח הנפלא שיש ליהודי בכלכותה להאיר את העולם כולו!

כמו המוח הגשמי שמרגיש בכל רגע מה קורה בכל פינה בגוף, וכשחסר משהו באיזו פינה זה עניין שלו והוא דואג למלא את החסר – כך בדיוק ראש בני ישראל, חש ומרגיש מה קורה בכל רגע בכל פינה בגוף הגדול הכללי שהוא עם ישראל כולו המהווה קומה אחת שלמה. ובכל פרט, כל אחד ואחת מבני ישראל. לכן הוא מרגיש ודואג למלא את החסר אפילו ליהודי בכלכותה…

פרסום תגובה חדשה

test email