פרשת וזאת הברכה – נושאי הפרשה

יום ראשון ו׳ תמוז ה׳תש״פ
פרשת וזאת הברכה עוסקת במיתתו של משה רבינו ובברכות שברך את שבטי ישראל לפני מותו
noah (2)

א. "וזאת הברכה" – משה מברך את שבטי ישראל לפני מותו (פרק לג).

1) דברי פתיחה המכוונים לכל שבטי ישראל (שם א-ה).

2) סדר הברכות לכל שבטי ישראל לפי מקומותיהם ותפקידיהם בעבר ובעתיד (שם ו-כה) – לראובן (ו) ליהודה (ז) ללוי (ח-יא) לבנימין (יב) ליוסף (יג- יז) לזבולון ויששכר (יח-יט) לגד (כ-כא) לדן ונפתלי (כב-כג) לאשר (כד-כה).

3) דברי חתימה לכל ישראל (שם כו-כט).

 

ב. מותו של משה על פי השם (פרק לד)

1) לפני מותו עלה אל הר נבו וראה משם את כל הארץ (לד א-ד).

2) מות משה – גילו וקבורתו (שם ה-ז)

3) האבל על פטירתו של משה; (שם ח)

4) המלך מת, יחי המלך יהושע המנהיג החדש!… (שם ט)

5) "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה"! (שם י-יב)

 

פרסום תגובה חדשה

test email