אמא תתאה – ספירת המלכות

הקראת כתבה
יום ראשון כ״ב תמוז ה׳תשע״ד
ספירת המלכות נקראת אימא תתאה (האם התחתונה) ורמוזה באות 'ה' אחרונה ־ התחתונה מבין שתי האותיות 'ה' של שם הוי'.
מאת הרב ישבעם סגל
העיר

 

ספירת המלכות נקראת אימא תתאה (האם התחתונה) ורמוזה באות 'ה' אחרונה ־ התחתונה מבין שתי האותיות 'ה' של שם הוי'.

 

ונקראת "'אם"' ־ בגלל שני ענינים:

 

1) שממנה נמשך לכל אחד ואחד מהנבראים התחתונים האור וחיות פרטי הראוי לו כפי מדתו המצומצמת, ואור וחיות זו מחיה אותו, ומקיימת אותו בכל רגע ורגע ממש.

 

2) שממקור זה נאצלו נשמות ישראל לעולם האצילות, ונבראו נשמות לעולם הבריאה וכו', ולכן נקראת אם הבנים, וגם כנסת ישראל, שכונסת בתוכה את כל נשמות ישראל לפני לידתן בעולמות השונים.

 

מקורות לעיון:

תניא נב.

 

פרסום תגובה חדשה

test email