נספח י: גזרת נחי ל"ה (ל"י)

הקראת כתבה
יום חמישי ה׳ כסלו ה׳תשע״ה
הפעלים של' הפועל שלהם היא י' נקראים פעלים נחי ל"י, ומכיון שבעבר נסתר הם מסתיימים בה': קנה, חיכה וכו', הם נקראים גם נחי ל"ה.
דומם

גזרת נחי ל"ה-ל"י

פָּעַל

נִפְעַל

פִּעֵל

פֻּעַל

הִתְפַּעֵל

הִפְעִיל

הֻפְעַל

שֹׁרֶשׁ

קנה

בנה

חכה

צוה

גלה

פנה

שוה

שֵׁם פֹּעַל

לִקְנוֹת

לְהִבָּנוֹת

לְחַכּוֹת

לְהִתְגַּלּוֹת

לְהַפְנוֹת

עָבַר

קָנִיתִי

נִבְנֵיתִי

חִכִּיתִי

צֻוֵּיתִי

הִתְגַּלֵיתִי

הִפְנֵיתִי

הֻשְׁוֵיתִי

קָנִיתָ

נִבְנֵיתָ

חִכִּיתָ

צֻוֵּיתָ

הִתְגַּלֵיתָ

הִפְנֵיתָ

הֻשְׁוֵיתָ

קָנִית

נִבְנֵית

חִכִּית

צֻוֵּית

הִתְגַּלֵית

הִפְנֵית

הֻשְׁוֵית

קָנָה

נִבְנָה

חִכָּה

צֻוָּה

הִתְגַּלָּה

הִפְנָה

הֻשְׁוָה

קָנְתָה

נִבְנְתָה

חִכְּתָה

צֻוְּתָה

הִתְגַּלְּתָה

הִפְנְתָה

הֻשְׁוְתָה

קָנִינוּ

נִבְנֵינוּ

חִכִּינוּ

צֻוֵּינוּ

הִתְגַּלֵּינו

הִפְנֵינוּ

הֻשְׁוֵינוּ

קְנִיתֶם-ן

נִבְנֵיתֶם-ן

חִכִּיתֶם-ן

צֻוֵּיתֶם-ן

הִתְגַּלֵּיתֶם-ן

הִפְנֵיתֶם-ן

הֻשְׁוֵיתֶם-ן

קָנוּ

נִבְנוּ

חִכּוּ

צֻוּוּ

הִתְגַּלּוּ

הִפְנוּ

הֻשְׁווּ

הוֹוֶה

קוֹנֶה

נִבְנֶה

מְחַכֶּה

מְצֻוֶּה

מִתְגַּלֶּה

מַפְנֶה

מֻשְׁוֶה

קוֹנֶה

נִבְנֵית

מְחַכָּה

מְצֻוָּה

מִתְגַּלָּה

מַפְנָה

מֻשְׁוָה

קוֹנִים

נִבְנִים

מְחַכִּים

מְצֻוִּים

מִתְגַּלִּים

מַפְנִים

מֻשְׁוִים

קוֹנוֹת

נִבְנוֹת

מְחַכּוֹת

מְצֻוּוֹת

מִתְגַּלּוֹת

מַפְנוֹת

מֻשְׁוֹות

עָתִיד

אֶקְנֶה

אֶבָּנֶה

אֲחַכֶּה

אֲצֻוֶּה

אֶתְגַּלֶּה

אַפְנֶה

אֻשְׁוֶה

תִּקְנֶה

תִּבָּנֶה

תְּחַכֶּה

תְּצֻוֶּה

תִּתְגַלֶּה

תַּפְנֶה

תֻּשְׁוֶה

תִּקְנִי

תִּבָּנִי

תְּחַכִּי

תְּצֻוִּי

תִּתְגַּלִי

תַּפְנִי

תֻּשְׁוִי

יִקְנֶה

יִבָּנֶה

יְחַכֶּה

יְצֻוֶּה

יִּתְגַּלֶּה

יַפְנֶה

יֻשְׁוֶה

תִּקְנֶה

תִּבָּנֶה

תְּחַכֶּה

תְּצֻוֶּה

תִּתְגַלֶּה

תַּפְנֶה

תֻּשְׁוֶה

נִקְנֶה

נִבָּנֶה

נְחַכֶּה

נְצֻוֶּה

נִתְגַּלֶה

נַפְנֶה

נֻשְׁוֶה

תִּקְנוּ

תִּבָּנוּ

תְּחַכּוּ

תְּצֻוּוּ

תִּתְגַּלוּ

תַּפְנוּ

תֻּשְׁווּ

יִקְנוּ

יִבָּנוּ

יְחַכּוּ

יְצֻוּוּ

יִתְגַּלּוּ

יַפְנוּ

יֻשְׁווּ

פרסום תגובה חדשה

test email