הרבי מחלק עשירות בפורים

יום ראשון י״ד אדר ה׳תשע״ג
הרבי מציע עשירות לכל מבקש אולם לא כולם רוצים, וממשיך הרבי ואומר: "אחר כך מתלוננים שזה חסר וזה חסר, אך כאשר ישנה עת רצון עושים "חב"ד'סקע שטותים"… מה אעשה לכם…
מאת מנחם זיגלבוים
עננים

 

כמו בכל שנה, התאספו מאות חסידים ותמימים להתוועדות פורים במחיצתו של הרבי. המקום אמנם קטן אך כולם מצטופפים מול פני הקודש מתוך שיר וניגון, בנפש עלצה, הן פורים היום… איש מהנוכחים לא ידע על הגילוי השמימי המופלא שיתגלה במהלך התוועדות זו.

 

* * *

 

שיחה רודפת שיחה, בין לבין מנגנים החסידים ניגונים שמחה. לפתע מאירות פניו של הרבי באור יקרות. איש לא ציפה לדברים הבאים:

 

"מתלוננים מדוע נדרשת עבודה ב'מסירות נפש', ואומרים שהיה הרבה יותר טוב אילו היו יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו, שהכול יהיה בהרחבה בגשמיות ובני חיי ומזוני רויחי.

 

"לא מדברים על עשירות ולא על מותרות שמפריעות לרוחניות ואפילו לגשמיות, כמשל הצמח-צדק על אודות לבושים; כשם שלבושים קצרים אינם ראויים כך גם לבושים ארוכים מדי אינם טובים שהרי אפשר להיכשל בהם, וכך גם בכל העניינים הגשמיים שהם עניינים חיצוניים ונקראים לבושים, 'עור ובשר תלבישיני', וכפי שראינו לצערנו בכמה עשירים, שניסיון העשירות הוא ניסיון גדול ביותר ודרושה יגיעה גדולה ועצומה כדי לעמוד בניסיון, וכמו שכתוב בתניא שדרושה התבוננות של כמה שעות'…

 

כאן הפסיק הרבי לזמן מה, ואחר כך המשיך ואמר:

 

"ואף על פי כן, שהקב"ה ייתן לכל ישראל עשירות ושתהיה יגיעת נפש ויגיעת בשר ויהיה צורך בהתבוננות של כמה שעות כדי לבטל את הניסיון. הרי באמריקה כל דבר הולך בהצבעה, ובכן כל אלו שמסכימים שתהיה להם עשירות בהפלגה ולא אכפת להם היגיעה, שירימו את יד ימין בלבב שלם".

 

הלם אחז בנוכחים. ל'גילוי' שמימי שכזה, איש מהם לא ציפה. ובכלל, מתי מאז רבי שמעון בר יוחאי הוצע לתלמידים עושר כה רב באופן כה פשוט וקל?! – – –

 

מי שרוצה להיות עשיר – עליו רק להרים את היד…

 

זו ההזדמנות…

 

הרבי המתין רגעים אחדים והביט סביב. מסתבר כי רוב האנשים שהיו נתונים בהשפעת השיחה, לא אזרו אומץ בנפשם להרים את ידם ולזכות בעושר. רק שלושה עשו זאת והגביהו את ידם. או אז אמר הרבי:

 

"אחר כך מתלוננים שזה חסר וזה חסר, אך כאשר ישנה עת רצון עושים "חב"ד'סקע שטותים"… מה אעשה לכם, בגשמיות הולכים ספק וספק-ספיקא אולי ייצא משהו, וכשיש התוועדות עם יותר ממניין יהודים, נמצאים בעת רצון באופן של "לתפוס" ו"לחטוף" בעניין שקשור עם הקב"ה בעצמו, מפסידים את ההזדמנות ובלבד שייקרא 'בעל מוחין'. מה אעשה?… הרי זה לא יבלבל גם ברוחניות ויהיה יותר זמן וכוחות לפעול בעולם הזה הגשמי בחיזוק התורה והמצוות…"

 

והעידו חסידים, כי אותן ידיים בודדות שהורמו באותה התוועדות פורים מיוחדת, זיכו את בעליהן בעושר מופלג. משתתפי אותה התוועדות יודעים במי מדובר…

 

פרסום תגובה חדשה

test email