הפסק טהרה ושבעה נקיים

יום רביעי ד׳ כסלו ה׳תשע״ד
הרב דב טברדוביץ' הביא בחלקו השני של ספרו "חוסן ישועות" את הלכות טהרת המשפחה בקצרה, וכאן מובא הפרק השלישי המסביר את דיני הפסק טהרה ושבעה נקיים.
מאת הרב דב טברדוביץ
את הקיר

 

א. ביום החמישי מתחילת הטומאה על האשה לבדוק גופה בסוף היום לפני שקיעת השמש באמצעות בד [לבן, נקי. ומצויים היום בדים מיוחדים לכך שמחדירה לתוך גופה ומסובבת בעומק המקום ובכל הקמטים ומוציאה ובודקת אחר כך].

 

ועדיף לקחת בד רך, שלא תיפצע, ואם המקום רגיש תוכל להרטיב הבד-העד במים ולסחוט [אך לא בשבת וחג!] או למורחו במעט ג׳ל KY (אך לא בשבת וחג) אך לא בג׳ל שהוא על בסיס שומני ולא בג׳ל שיש בו צבע, ותבדוק שאכן הבד לבן ונקי ללא סיבים צבעוניים. וטוב לקנות בד שיש עליו השגחת רב שאין בזה חוטים אדומים או שחורים [ומכל מקום, רצוי שתבדוק לפני השימוש].

 

אם לא מצאה דם – מתחילה למנות שבעה ימי טהרה, ואם יש דם – יש לה אפשרות לנסות שוב עד שקיעת השמש, כדלהלן, ובאם יש ספק האם הצבע טמא – יש להראות זאת לרב. אם הרב נתן פסק הלכה – אין להראות זאת לרב נוסף [ובשעת הדחק הגדולה אפשר להראות לרב נוסף ולהודיעו שכבר פסק על זה רב אחר].

 

ב. לפני הבדיקה עליה לרחוץ כל גופה ולפחות חצי התחתון של גופה, ובשעת הדחק לפחות לנקות את המקום, ולהקפיד לסיים את השטיפה והבדיקה לפני שקיעת השמש. אם קשה לבדוק בסוף היום – ניתן להקדים לבדוק זמן רב לפני השקיעה אך לא לאחריה. וכאמור, אם יצאה בדיקה לא טובה – יש עדיין אפשרות לבדוק עד שקיעת השמש. ולכן, כדאי לנסות כ-20 דקות לפני השקיעה, כדי שגם אם תצא בדיקה לא טובה, יהיה ניתן עדיין לעשות בדיקות נוספות לפני השקיעה. אם בכל אופן לא הצליחה להוציא בדיקה טובה לפני השקיעה – הפסידה את היום ותנסה לבדוק למחרת לפני השקיעה.

ועל כן יש לגמור את הבדיקה כמה דקות לפני השקיעה, שלא להיכנס בשאלות. ואם היה בצמצום בזמן השקיעה – יש לשאול רב [ושתברר מתי היא השקיעה המדוייקת במקומה. ולמשל, בארץ-ישראל, בהרבה לוחות כתובים זמני ירושלים עיר הקודש ולא הזמנים של כל מקום ומקום]. וכן יש לציין לרב אם בדקה בתוך זמן השקיעה לשיטת אדמו"ר הזקן, שהוא כארבעה רגעים אחר שמסתלקת השמש מגגות המבנים הגבוהים שנמצאים באזור.

 

בדיקה זו נקראת בדיקת ״הפסק טהרה".

 

אם יש לה ספק על הבדיקה – תשאל רב בהקדם ולא תפסוק על פי דעתה או על פי חברותיה לא להקל ולא להחמיר.

 

ובמיוחד בזמן הראשון אחרי החתונה, תראה לרב כל ספק עד שתדע מה אינה צריכה לשאול. וכן בכתמים על בגד וכיו״ב בתקופה הראשונה – תקפיד ביותר להראות כל ספק לרב עד שתבין מה אינה צריכה לשאול.

 

ג. אחרי הבדיקה צריכה להניח ״עד בדיקה״ בגופה ולהשאירו כ-30 דקות אחר שקיעת השמש, כדי לוודא שאכן פסק הדימום. ואם יש ספק על הבדיקה הקודמת, הרי בבדיקה השניה עליה לבדוק גם בחורים ובסדקים, כדי שייחשב כבדיקה [אך אין השארת העד בגופה מעכבת. ולכן, במקרה של קושי, יש להתייעץ (מבעוד מועד) עם רב האם במצבה ניתן להסתפק בבדיקה בלבד, כמובן בתנאי שהבדיקה הייתה נקיה].

 

עליה גם ללבוש לבנים נקיים ומכובסים בצבע לבן [כדי שיהיה ניתן לזהות בקלות סימני דם] עד סוף שבוע הנקיים, אך אם אין לה לבנים בצבע לבן – תלבש צבעוניים, בתנאי שיהיו נקיים ומכובסים. וכן עליה לפרוש סדין לבן במיטתה לשינת הלילה.

 

ד. אחרי הבדיקה עליה לבדוק במשך שבעה ימים את גופה פעמיים ביום: פעם אחת בבוקר אחר קומה ממיטתה ופעם נוספת לפני שקיעת השמש, ולראות את בדי הבדיקה אם אין בהם דם. וכנ״ל, אם יש ספק על הצבע – יש להראותו לרב.

 

ה. אם מצאה דם בבדיקה – עליה לעשות הפסק טהרה חדש לפני שקיעת השמש ולהתחיל למנות שבעה ימים מחדש.

 

ו. אם שכחה חלק מהבדיקות, הדין הוא שאם עשתה הפסק טהרה בזמן לפני השקיעה ובדקה פעם ביום הראשון – ואין הבדל אם בדקה בבוקר או במשך היום עד שקיעת השמש – ופעם ביום השביעי בבוקר או במשך היום עד שקיעת השמש – נחשבת לה הספירה.

 

ואם לא עשתה בדיקת הפסק טהרה – איננה יכולה להתחיל במנין שבעת הנקיים עד שתעשה בדיקת הפסק טהרה [וכל בדיקה טהורה יכולה להיחשב בדיעבד כהפסק טהרה]. ואם עשתה הפסק טהרה ושכחה בדיקת היום הראשון או השביעי – לא עלו לה ימים אלו, ובשעת הדחק תשאל רב.

ז. אם הבדיקות יצאו נקיות הרי עליה לטבול שבוע אחר הפסק טהרתה.

 

לדוגמא: אם עשתה הפסק ביום ראשון אחר-הצהריים – עליה לטבול בלילה שבין ראשון לשני בשבוע אחר כך, וכמו שיתבאר בעזרת ה'.

וכן אם הפסיקה ביום שני עליה לטבול בלילה שבין שני לשלישי, וכמו שיתבאר בעזרת ה' וכן בשאר הימים.

 

ח. גם אם הבדיקות נמצאו נקיות, הרי אם נמצא כתם על הבגד – יש להראותו לרב ולציין אם יש סבירות שזה נגרם כתוצאה מפציעה או שפשוף בעור [ולעיתים ניתן לשאול בטלפון] ולנהוג על פי פסק הרב.

 

ולעיתים כדאי שתיבדק אצל בודקת הלכתית שתברר האם יש הסתברות לתלות את הדם בפציעה ולפי הממצאים תהיה פסיקת הרב, ותמיד הקובע הוא הרב בלבד!

פרסום תגובה חדשה

test email