נשים חרדיות מאושרות

אכן נשים חרדיות מאושרות! מנין שואבות נשים החרדות לדבר השם את כוחן ואת אושרן?