אמא עילאה – ספירת הבינה

הקראת כתבה
יום ראשון כ״ב תמוז ה׳תשע״ד
ספירת הבינה נקראת אימא עילאה (האם העליונה), ורמוזה באות 'ה' ראשונה – העליונה מבין שתי האותיות 'ה' שבשם הוי' ב"'ה.
מאת הרב ישבעם סגל
כתר בשמים

 

ספירת הבינה נקראת אימא עילאה (האם העליונה), ורמוזה באות 'ה' ראשונה – העליונה מבין שתי האותיות 'ה' שבשם הוי' ב"'ה.

והטעם לכינוי זה, משום שעיקר הולדת המידות העליונות היא מספירת הבינה.

 

וזאת ע"'י שנמשך לתוכה ההשפעה מספירת החכמה – בחינת אב ואז יולדת הבינה את תולדותיה – הן המידות.

 

בזוהר איתא, שההתגלות והמשכת ההארה מבחינת "עתיק", שהוא "פנימיות הכתר", הוא ב"בינה", ובכח הארה עליונה זו יכולה הבינה ללדת את המידות, משום שכדי שתתאפשר התפשטות וירידת המדריגות (המידות) מהבינה, הוא דוקא על ידי שמאיר בה בחינה ומדריגה יותר עליונה. 

 

מקורות לעיון:

תו"'א יא. ב'

 

פרסום תגובה חדשה

test email