רוצים משיח כפשוטו

הקראת כתבה
יום שלישי כ״ב אלול ה׳תשע״ד
"יודע אתה מהו משיח? – כשמשיח יבוא הוא יגלה את עומק פנימיות התורה ואז כולם ירגישו את אור התורה. בשנה זו התגלה הספר "לקוטי תורה" שחיברו סבי רבי שניאור זלמן (בעל התניא); דברי הרבי הם-הם גילוי אור התורה הפנימי, והם סגולה לגילוי הנפש…"
מאת מנחם זיגלבוים
אדם נותן כסף לילדים

 

בשנת תר"ח שאל פעם רבי יהודה לייב מקאפוסט את אביו רבי מנחם מענדל, אדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש: "מדוע משיח לא הגיע, והרי על שנה זו היו רמזים לגילוי משיח?"

השיב הרבי ה"צמח צדק":

"יודע אתה מהו משיח? – כשמשיח יבוא הוא יגלה את עומק פנימיות התורה ואז כולם ירגישו את אור התורה. בשנה זו התגלה הספר "לקוטי תורה" שחיברו סבי רבי שניאור זלמן (בעל התניא); דברי הרבי הם-הם גילוי אור התורה הפנימי, והם סגולה לגילוי הנפש…"

 

גירסא אחרת: את השאלה מדוע משיח לא בא באותה שנה – שאל רבי שמואל (המהר"ש) את אביו ה"צמח צדק", והשיב לו כי בשנה זו נדפס ספרו של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל "התניא" ה"לקוטי תורה".

נענה רבי שמואל:

– "אומנם כן, אבל יהודים רוצים וצריכים משיח כפשוטו בעולם הזה!"…

 

(ע"פ מכתב אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש; תורת מנחם תש"י)

פרסום תגובה חדשה

test email