נספח ב: לוח הפועל – גזרת השלמים

הקראת כתבה
יום שלישי ד׳ כסלו ה׳תשע״ה
לפניכם לוח הפועל העברי לגזרת השלמים. לשם יצירת הלוח נבחרו פעלים שימושיים וקלים לזכירה.
הקדשה

לוח הפועל – גזרת השלמים

 

בִּנְיָן

פָּעַל

פָּעַל

פָּעַל

נִפְעַל

פִּעֵל

פֻּעַל

הִתְפַּעֵל

הִפְעִיל

הֻפְעַל

שֹׁרֶשׁ

כתב

גדל

יכל

כנס

דבר

ספר

לבש

רגש

זְמַן

שֵׁם פֹּעַל

לִכְתֹּב

לִגְדֹּל

לְהִכָּנֵס

לְדַבֵּר

לְהִתְלַבֵּשׁ

לְהַרְגִּישׁ

עָבַר

כָּתַבְתִּי

יָכֹלְתִּי

נִכְנַסְתִּי

דִּבַּרְתִּי

סֻפַּרְתִּי

הִתְלַבַּשְׁתִּי

הִרְגַּשְׁתִּי

הֻזְמַנְתִּי

כָּתָבְתָּ

יָכֹלְתָּ

נִכְנַסְתָּ

דִּבַּרְתָּ

סֻפַּרְתָּ

הִתְלַבַּשְׁתָּ

הִרְגַּשְׁתָּ

הֻזְמַנְתָּ

כָּתַבְתְּ

יָכֹלְתְּ

נִכְנַסְתְּ

דִבַּרְתְּ

סֻפַּרְתְּ

הִתְלַבַּשְׁתְּ

הִרְגַּשְׁתְּ

הֻזְמַנְתְּ

כָּתַב

יָכֹל

נִכְנַס

דִּבֵּר

סֻפַּר

הִתְלַבֵּשׁ

הִרְגִּישׁ

הֻזְמַן

כָּתְבָה

יָכְלָה

נִכְנְסָה

דִּבְּרָה

סֻפְּרָה

הִתְלַבְּשָׁה

הִרְגִּישָׁה

הֻזְמְנָה

כָּתַבְנוּ

יָכֹלְנוּ

נִכְנַסְנוּ

דִּבַּרְנוּ

סֻפַּרְנוּ

הִתְלַבַּשְׁנוּ

הִרְגַּשְׁנוּ

הֻזְמְנוּ

כְּתַבְתֶּם

יְכָלְתֶּם

נִכְנַסְתֶּם

דִּבַּרְתֶּם

סֻפַּרְתֶּם

הִתְלַבַּשְׁתֶּם

הִרְגַּשְׁתֶּם

הֻזְמַנְתֶּם

כְּתַבְתֶּן

יְכָלְתֶּן

נִכְנַסְתֶּן

דִּבַּרְתֶּן

סֻפַּרְתֶּן

הִתְלַבַּשְׁתֶּן

הִרְגַּשְׁתֶּן

הֻזְמַנְתֶּן

כָּתְבוּ

יָכְלוּ

נִכְנְסוּ

דִּבְּרוּ

סֻפְּרוּ

הִתְלַבְּשׁוּ

הִרְגִּישׁוּ

הֻזְמְנוּ

הוֹוֶה 

פּוֹעֵל

פָּעֵל

פָּעֹל

כּוֹתֵב

גָּדֵל

יָכוֹל

נִכְנָס

מְדַבֵּר

מְסֻפָּר

מִתְלַבֵּשׁ

מַרְגִּישׁ

מֻזְמָן

כּוֹתֶבֶת

גְּדֵלָה

יְכוֹלָה

נִכְנֶסֶת

מְדַבֶּרֶת

מְסֻפֶּרֶת

מִתְלַבֶּשֶׁת

מַרְגִּישָׁה

מֻזְמֶנֶת

כּוֹתְבִים

גְּדֵלִים

יְכוֹלִים

נִכְנָסִים

מְדַבְּרִים

מְסֻפָּרִים

מִתְלַבְּשִׁים

מַרְגִּישִׁים

מֻזְמָנִים

כּוֹתְבוֹת

גְּדֵלוֹת

יְכוֹלוֹת

נִכְנָסוֹת

מְדַבְּרוֹת

מְסֻפָּרוֹת

מִתְלַבְּשׁוֹת

מַרְגִּישׁוֹת

מֻזְמָנוֹת

עָתִיד

אֶפְעֹל

אֶפְעַל

אֶכְתֹּב

אֶגְדַּל

אוּכַל

אֶכָּנֵס

אֲדַבֵּר

אֲסֻפַּר

אֶתְלַבֵּשׁ

אַרְגִּישׁ

אֻזְמַן

תִּכְתֹּב

תִּגְדַּל

תּוּכַל

תִּכָּנֵס

תְּדַבֵּר

תְסֻפַּר

תִּתְלַבֵּשׁ

תַּרְגִּישׁ

תֻּזְמַן

תִּכְתְּבִי

תִּגְדְּלִי

תּוּכְלִי

תִּכָּנְסִי

תְּדַבְּרִי

תְּסֻפְּרִי

תִּתְלַבְּשִׁי

תַּרְגִּישִׁי

תֻּזְמְנִי

יִכְתֹּב

יִגְדַּל

יוּכַל

יִכָּנֵס

יְדַבֵּר

יְסֻפַּר

יִתְלַבֵּשׁ

יַרְגִּישׁ

יֻזְמַן

תִּכְתֹּב

תִּגְדַּל

תּוּכַל

תִּכָּנֵס

תְּדַבֵּר

תְסֻפַּר

תִּתְלַבֵּשׁ

תַּרְגִּישׁ

תֻּזְמַן

נִכְתֹּב

נִגְדַּל

נוּכַל

נִכָּנֵס

נְדַבֵּר

נְסֻפַּר

נִתְלַבֵּשׁ

נַרְגִּישׁ

נֻזְמַן

תִּכְתְּבוּ

תִּגְדְּלוּ

תּוּכְלוּ

תִּכָּנְסוּ

תְּדַבְּרוּ

תְּסֻפְּרוּ

תִּתְלַבְּשׁוּ

תַּרְגִּישׁוּ

תֻּזְמְנוּ

יִכְתְּבוּ

יִגְדְּלוּ

יוּכְלוּ

יִכָּנְסוּ

יְדַבְּרוּ

יְסֻפְּרוּ

יִתְלַבְּשׁוּ

יַרְגִּישׁוּ

יֻזְמְנוּ

פרסום תגובה חדשה

test email