השבת רוחנית ומעל הטבע

הקראת כתבה
יום שני י״א ניסן ה׳תשע״ה
בשבת אנו נשארים קשורים לגשמיות העולם בקיום מצוות עונג שבת – באכילה ובשתיה, בלבוש חגיגי, בזמירות שבת, בהכנסת אורחים וכו', ועם זאת אנו חשים בבירור את עליית העולמות הגשמיים לעולמות רוחניים וקדושים.
מאת שולמית שמידע
צהוב

 

 

בשבת יש עליה רוחנית

השבת הקדושה – חמדת ימים, זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים – מטביעה את חותמה על עם ישראל שלכן הם נקראים ״עם מקדשי שביעי״. ועם ישראל מצידו מחבב מאד את השבת ומכנה אותה "כלה" ו"מלכה", וקושר לה תילי תילים של עטרות וכתרים בזכות האוירה האלוקית רוחנית המיוחדת שבה. כי לא זו בלבד שהשבת מנתקת אותנו מהמלאכות והטרדות היומיומיות של ימות החול, אלא שהיא מעלה אותנו בהתעלות רוחנית מופלאה ומגלה בנו נשמה יתירה, תוך שאנו מחוברים בקשר חזק ויציב גם לעולם הגשמי. כי אף שבשבת אנו מתנתקים מעמל ימות החול ומהשקיעה בחומריות העולם, אנו נשארים קשורים לגשמיות העולם בקיום מצוות עונג שבת – באכילה ובשתיה, בלבוש חגיגי, בזמירות שבת, בהכנסת אורחים וכו', ועם זאת אנו חשים בבירור את עליית העולמות הגשמיים לעולמות רוחניים וקדושים, מה שאיננו יכולים לחוש בשום יום מימות החול. מכיון שבשבת גם הגשמיות הופכת לקדושה. כל העולם הגשמי – הבית הרחוב הבגדים נספגים ברוחניות של קדושה, ואפילו המאכלים מתמלאים כוחות אלוקיים ומקבלים טעם מיוחד בתבלין נפלא ששמו "שבת", כך שכל האוירה הופכת לאוירה עילאית מלאה קדושה.

 

מצוות השבת היא מעל הטבע

הלכות שבת הן כהררים התלויים בחוט השערה. הן כוללות שפע של איסורים המנתקים אותנו לחלוטין ממלאכות ימי החול, ודווקא על ידי איסורים אלה ניתן לקיים את מצוות קידוש השבת. שיש בה לא רק מנוחה גופנית אלא מנוחת הנשמה, שמחליפה כוחה משקיעתה בחומריות העולם בכל ימי השבוע. וכמו שכל מצווה אנו מקיימים לא לשם הנוחיות שלנו, אלא כדי לעשות את רצון הבורא, כך גם מצוות השבת. שסוד יופיה של השבת נעוץ בהלכות המיוחדות שבה. הלכות הבנויות על הימנעות משלושים ותשע אבות מלאכה ותולדותיהן. הלכות שאותן אנו מקיימים מתוך קבלת עול מלכות שמים בשמחה ובטוב לבב. ורק מתוך קיום הלכות אלה שניתנו מא-ל עליון, אנו מקבלים את אוירת השבת ואת כוחה המיוחד. שום אדם בעולם לא היה יכול להמציא הלכות כאלה, שהרי גם אם ניתן שפע טעמים לקיום מצוות השבת על פי שכלנו הדל, לא נוכל להבין את עומק החכמה האלוקית הגנוזה במצוות השבת, שהיא על טבעית ותכליתה לנתק אותנו מהצרכים הטבעיים, ולחבר אותנו בחיבור נפלא עם הקדוש ברוך הוא ולהכניסנו תחת כנפי השכינה, השורה באופן מיוחד בשבת, שלכן השבת היא "אות ברית" בינינו לבין הקדוש ברוך, שלכן השבת היא שבת לה'. והשומר את השבת מתעלה במצבו ובמעמדו ונעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.

 

לכן אין ישראל נגאלים אלא בזכות השבת, ואם נשמור שתי שבתות כהלכתן מובטח לנו שמיד אנחנו  נגאלים.

פרסום תגובה חדשה

test email