מה קורה למשפחה כשילדה מחליטה להדליק נר שבת?

מה קורה למשפחה כשילדה מחליטה להדליק נר שבת? הרבי מליובאוויטש מספר בו' תשרי תשל"ו על ילדה קטנה שהתעקשה להדליק נרות שבת, ובסופו של דבר פעלה על כל הבית.