מודה אני

הקראת כתבה
יום שלישי ט׳ אייר ה׳תשע״ה
מודה אני — תפלה קצרה הנאמרת עם היקיצה בבוקר.
מאת הרב שלום דב וולפא
דשא

 

מודה אני — תפלה קצרה הנאמרת עם היקיצה בבוקר, ובה מודה האדם לה׳ על שהחזיר בו את הנשמה כשהתעורר משנתו. השינה היא כעין מיתה, והחזרת הנשמה בבוקר היא כעין תחיית המתים, ולכן מסיימים ״רבה אמונתך״, שבזה מכריזים על האמונה בתחיית המתים.

 

תפלה זו אומר האדם לפני שנטל את ידיו, כי אין בה את שם הי. גדולי החסידות הוסיפו: ״מודה אני נאמר אפילו בידים טמאות, לפי שכל הטומאות שבעולם אינן מטמאות את הימודה אני׳ של היהודי״. באמירת מודה אני זוכר היהודי את ה׳ מיד בקומו, וכך יקום בזריזות לעבודת ה׳, כשאמונה זו מורגשת בליבו במשך כל היום.

 

פרסום תגובה חדשה

test email