נטילת ידים בבוקר

הקראת כתבה
יום שלישי ט׳ אייר ה׳תשע״ה
נטילת ידים בבוקר — לפני שיורד האדם ממטתו עליו ליטול את ידיו במים מתוך כלי לסירוגין, ימין־שמאל, ימין־שמאל, ימין־שמאל, בכדי להסיר את רוח הטומאה השורה על ידיו כשמתעורר משנתו, ולהתקדש לעבודת הבורא ככהן בבית המקדש. לפני שנטל ידיו אסור לו לדבר בדברי תורה, להתפלל, לנגוע במאכלים ובמקומות שונים בגופו, או אפילו ללכת ארבע אמות.
מאת הרב שלום דב וולפא
טבע

 

 נטילת ידים בבוקר — לפני שיורד האדם ממטתו עליו ליטול את ידיו במים מתוך כלי לסירוגין, ימין־שמאל, ימין־שמאל, ימין־שמאל, בכדי להסיר את רוח הטומאה השורה על ידיו כשמתעורר משנתו, ולהתקדש לעבודת הבורא ככהן בבית המקדש. לפני שנטל ידיו אסור לו לדבר בדברי תורה, להתפלל, לנגוע במאכלים ובמקומות שונים בגופו, או אפילו ללכת ארבע אמות.

 

פרסום תגובה חדשה

test email