ותיקין

הקראת כתבה
יום שלישי ט׳ אייר ה׳תשע״ה
ותיקין — תפילה לפנות בוקר, באופן שקוראים קריאת שמע קודם זריחת השמש, ומיד עם הזריחה ״הנץ החמה״ מתחילים תפלת שמונה עשרה.
מאת הרב שלום דב וולפא
עץ של טיפה

 

 

 

ותיקין — אנשים שמהדרים במצוות משתדלים להתפלל לפנות בוקר, באופן שקוראים קריאת שמע קודם זריחת השמש, ומיד עם הזריחה ״הנץ החמה״ מתחילים תפלת שמונה עשרה, לקיים מה שנאמר: ״יראוך עם שמש״.

 

פרסום תגובה חדשה

test email